کیس اداری ارزان
ماینر
لپ تاپ استوک
بیتکوین
شبکه

CPU: Ci7

Ram: 8GB

Hard: 500GB

VGA: 2GB

CPU: Ci5

Ram: 4GB

Hard: 320GB

VGA: Up to 2GB

CPU: Ci5 G3

Ram: 8GB

Hard: 128GB SSD

VGA: Intel 4000

CPU: Ci5

Ram: 4GB

Hard: 320GB

VGA: Intel

CPU: AMD A4

Ram: 8GB

Hard: 500GB

VGA: 512MB

CPU: Ci5

Ram: 4GB

Hard: 320GB

VGA: Up to 2GB

CPU: Ci3 G4

Ram: 4GB

Hard: 320GB

VGA: Intel

CPU: Ci3

Ram: 4GB

Hard: 320GB

VGA: Intel

CPU: Ci5

Ram: 8GB

Hard: 500GB

VGA: Up to 2GB

CPU: Ci5

Ram: 8GB

Hard: 500GB

VGA: Intel

CPU: Ci5

Ram: 8GB

Hard: 500GB

VGA: 1GB

CPU: Quad Core

Ram: 2GB

Hard: 32GB

VGA: Intel

CPU: Ci5

Ram: 8GB

Hard: 500GB

VGA: Intel

CPU: AMD A4

Ram: 4GB

Hard: 320GB

VGA: Up to 2GB

CPU: Intel i7

Ram: 12GB

Hard: 1TB + 128GB

VGA: GTX660M 3GB

ماینر و ارز دیجیتال
ارز دیجیتال

Th/s: 10

Algorithm: SHA-256

Power: 1650

Th/s: 13.5

Algorithm: SHA-256

Power: 1323

Th/s: 11.5

Algorithm: SHA-256

Power: 2100

Th/s: 9

Algorithm: SHA-256

Power: 1300

Th/s: 16

Algorithm: –

Power: 1480

خرید لپ تاپ استوک